Pro naše členy pořádáme schůze a různé akce především v České Republice, scházíme se na různých místech na Moravě i v Čechách a pravidelně se účastníme také vernisáží v muzeu české loutky a cirkusů v Prachaticích... O našich akcích jsou naši členové informování.